Liczba odwiedzin strony: 22798 Osób na stronie: 1
 

 Kancelaria adwokacka
Adwokat, Robert Chylak

 
 
Kancelaria adwokacka
Adwokat, Robert Chylak
 
Kondratowicza 18 lok. 49
03-285 Warszawa
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 235 poz. 1701 - Zm.: ustawa o transporcie drogowym oraz ustawa - Prawo o ruchu drogowym
USTAWA z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 1) (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2006 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w art. 6 w ust. 1: a)  pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1)  spełnia wymagania określone w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 5;", b)  w pkt 2...
Monitor Polski 2003 Nr 44 poz. 660 - Wzorce jednostek miar spełniające warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar (M.P. z dnia 19 września 2003 r.) Na podstawie art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360) ogłasza się wzorce jednostek miar spełniające warunki określone dla...